Úpravne vody AQUINA

Ponúkame širokú škálu zariadení na: úpravu pitnej a procesnej vody a tiež kompletné riešenie pre súkromnú sféru, technologickú úpravu vody ako sú systémy ústredného vykurovania, chladiacich systémov, až po širokú škálu technologických liniek na úpravu procesných vôd v priemysle a výrobe.

Zabezpečujeme inštaláciu našich zariadení a liniek na úpravu vody a samozrejme poskytujeme servis na zariadenia vrátane dodávky prevádzkovej chémie.

Ako súčasť našej úpravy vody, inštalácie, materiálov a príslušenstva sa spoliehame na naše dlhoročné skúsenosti a skúsenosti v oblasti, kde poskytujeme svojim zákazníkom osvedčený sortiment.

Kompletný sortiment zariadení na úpravu procesných a pitných vôd vo veľkostiach od malých domových alebo laboratórnych aplikácií až po priemyselné aplikácie do 50 m³ spracovania vody za hodinu. Vyriešime všetky základné typy úpravy vody, kde vám vždy poskytneme potrebné informácie pre konkrétne aplikácie.

  • zmäkčovanie vody
  • odželezňovanie a odmangánovanie vody
  • piesková filtrácia
  • zníženie obsahu dusičnanov vo vode
  • hygienické zabezpečovanie vody, chlorácia, UV žiariče
  • demineralizácia vody pre priemyselné aplikácie
  • dodávka regeneračnej soli
  • dodávky prevádzkovej chémie
  • chémia na odstránenie vodného kameňa
Malé zmäkčovacie filtre AQUINA

Malé zmäkčovacie filtre AQUINA

Malé zmäkčovacie filtre Aquina sú automatické zmäkčovacie zariadenia, riadené podľa času alebo prietoku a plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.


Technická dakumentácia pre malé zmäkčovacie filtre AQUINA

Katalóg Malé zmäkčovacie filtre


Priemyselné zmäkčovacie filtre AQUINA

Priemyselné zmäkčovacie filtre

Priemyselné zmäkčovacie filtre Aquina sú automatické zmäkčovacie zariadenia, riadené podľa času alebo prietoku a plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.


Technická dakumentácia pre priemyselné zmäkčovacie filtre AQUINA

Katalóg Priemyselné zmäkčovacie filtre


Odželezenie, filtrácia, dechlorácia a redukcia dusičnanov AQUINA

Odželezenie, piesková fitrácia, redukcia dusičnanov, dechlorácia, úprava teplej vody


Technická dakumentácia

Katalóg Odželeznenie, piesková filtrácia, úprava teplej vody


Demineralizácia, reverzná osmóza, blokvá úprava vody, miešačky glykolu

Demineralizácia, reverzná osmóza, bloková úprava vody, miešačky glykolu


Technická dokumentácia

Katalóg Demineralizácia, BUV, miešačky glykolu


Filtre, napájacie armatúry, filtračné hmoty, kamix a príslušenstvo k úpravniam vody

Filtre, napájacie armatúry, filtračné hmoty, kamix a príslušenstvo k úpravniam vody


Technická dokumentácia

Katalóg Príslušenstvo, filtračné hmoty, komponenty