Vyvíjače pary CERTUSS Universal SC

CERTUSS Universal 700 – 2800 SC

Parný výkon rady JUNIOR SC je 500 – 600 kg/h, UNIVERSAL SC je 700 – 2000 kg/h. Celá výkonová rada je v prevedení so zabudovanými horákmi na vykurovacie média zemný plyn, kvapalný plyn alebo extra ľahký vykurovací olej (LTO) a verzia KOMBI je v prevedení s horákom na obidva druhy používaného paliva (plyn/LTO).

  • výroba pary pre technologické odbery s prevádzkovými režimami rovnomernej alebo kolísavej spotreby pary
  • veľmi nízky vodný objem
  • krátka doba ohrevu do max. 5 minút
  • špeciálne horáky s minimom škodlivín
  • automatika „Thermotimat“
  • dodávané kompletne zmontované, osadené pripojovacími armatúrami
  • automatika je vybavená strážením tlaku plynu na vstupe do vyvíjača
  • poruchové a prevádzkové stavy sú signalizované na displeji vyvíjača pary
Stiahnuť dotazník pre technický návrh parného vyvíjača CERTUSS Universal SC

CERTUSS Universal SC charakteristika
CERTUSS Universal SC zobrazovacia jednotka CERTOMAT
CERTUSS Universal SC schéma inštalácie Thermotimat
CERTUSS Universal SC výkony, spotreby a hladiny hluku
CERTUSS Universal SC emisné limity
CERTUSS Universal SC rozmery a pripojovacie dimenzie
CERTUSS Universal SC priestorové nároky inštalácie
CERTUSS Universal SC pripojovacie hodnoty
CERTUSS Universal SC regulácia parného výkonu
CERTUSS Universal SC plynová prípojka
CERTUSS Universal SC olejová prípojka - LTO
CERTUSS Universal SC odvod spalín
CERTUSS Universal SC elektroinštalácia
CERTUSS Universal SC úprava napájacej vody
CERTUSS Universal SC napájacia nádrž
CERTUSS Universal SC vychladzovacia nádrž
CERTUSS Universal SC odsoľovací výmenník CERTERM
CERTUSS Universal SC kondenzátna prečerpávacia stanica
CERTUSS Universal SC inštalačná schéma zapojenia kotolne
CERTUSS Universal SC elektrická schéma zapojenia
CERTUSS Universal SC spalinový výmenník CERTECON 600
CERTUSS Universal SC spalinový výmenník CERTECON 2000
CERTUSS Universal SC parné rozvody
CERTUSS Universal SC základné podmienky prevádzky
CERTUSS Universal SC výmenníky čistej pary STEAMTEC SP
CERTUSS Universal SC výmenníky čistej pary STEAMTEC PL