Dezinfekcia vody JESCO

Účinná dezinfekcia pomocou chlórdioxidu, UV svetla, plynného chlóru alebo chlórovej elektrolýzy

Zariadenia, ktoré sú určené na dezinfekciu vody, sa delia na viacero druhov. Medzi ne patria generátory chlórdioxidu EASYZON, dezinfekčné UV lampy, systémy na plynnú chloráciu a zariadenia určené na membránovú chlórovú elektrolýzu.


Generátory chlórdioxidu JESCO EASYZON charakteristika
Generátor chlórdioxidu JESCO EASYZON 5b
JESCO EASYZON 5b inštalačná schéma
Generátor chlórdioxidu JESCO EASYZON D
Zombyii
UV dezinfekčná lampa Viqua
UV dezinfekčná lampa Germid
Plynná chlorácia JESCO
Membránová chlórová elektrolýza JESCO EASYMEM