Demineralizácia, BUV miešačky glykolu AQUINA


Účinná demineralizácia vodných systémov 

Demineralizačné zariadenia AQUINA dokážu demineralizovať upravenú aj neupravenú (pitnú) vodu. Bloková úpravňa vody BUV-K je automatické kompaktné zariadenie pre úpravu a doplňovanie vody do teplovodných a horúcovodných systémov a pre uzavreté chladiace systémy s náplňou len voda (nie nemrznúca zmes).


Technická dokumentácia AQUINA Aquaclear
Technická dokumentácia AQUINA Aquaclear príslušenstvo
Technická dokumentácia AQUINA G90
Technická dokumentácia AQUINA C100-C400
Technická dokumentácia AQUINA M500-M1500
Technická dokumentácia AQUINA M2000-M3500
Technická dokumentácia AQUINA L5000-L25000
Technická dokumentácia AQUINA BUV K
Technická dokumentácia AQUINA BUV J
Technická dokumentácia AQUINA BUV D
Inštalačná schéma AQUINA BUV
Technická dokumentácia AQUINA GL30 a GL60
AQUINA SMK BNT