Dávkovacia technika a dezinfekcia JESCO

Dávkovacia technika JESCO

Dávkovacia technika JESCO

Dávkovacie čerpadlá JESCO sú vytvorené tak, aby ich fungovanie bolo spoľahlivé, dlhodobé a presné. Široká ponuka dávkovacích čerpadiel zahrňuje zariadenia bez displeja aj s displejom, ktoré majú v štandarte automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy.


Technická dokumentácia pre dávkovaciu techniku JESCO

Technická dokumentácia pre dávkovaciu techniku JESCO


Dezinfekcia vody JESCO

Dezinfekcia vody JESCO

Zariadenia JESCO, ktoré sú určené na dezinfekciu vody, sa delia na viacero druhov. Medzi ne patria generátory chlórdioxidu EASYZON, dezinfekčné UV lampy, systémy na plynnú chloráciu a zariadenia určené na membránovú chlórovú elektrolýzu.


Technická dokumentácia pre dezinfekciu vody JESCO

Technická dokumentácia pre dezinfekciu vody JESCO


Meranie a regulácia JESCO

Meranie a regulácia JESCO

Meracie zariadenia JESCO poskytujú presné meranie hodnoty pH, teploty vody a vodivosti pre súkromné, ale aj pre verejné bazény a aquaparky. 


Technická dokumentácia pre meranie a reguláciu JESCO

Technická dokumentácia pre meranie a reguláciu JESCO